Skab et sundt og friskt arbejdsmiljø: Guide til at optimere indeklimaet på kontoret

Create a Healthy and Fresh Work Environment: Guide to Optimizing the Indoor Climate at the Office

Skrevet af Hans Augustenborg
17. Juni, 2024 — 8 min. læsetid

 
Otte timer. Så lang tid bruger de fleste af os på vores arbejdsplads hver dag. 

Sidder du foran skærmen alle de otte timer uden at få frisk luft? Så har det stor effekt på din trivsel – sikkert også mere, end du tror. 

Her i artiklen forklarer vi, hvordan et dårligt indeklima påvirker dig, men også hvad du kan gøre for at forbedre indeklimaet på kontoret. 

Så vigtigt er et godt indeklima på kontoret

Fleksible arbejdstider, MUS-samtaler, medarbejderevents, work-life-balance – det psykiske arbejdsmiljø er efterhånden et helt naturligt fokuspunkt for virksomheder i dag. 

Det gælder også de fysiske rammer, hvor indretningen gerne skal imødekomme medarbejdernes behov med hæve-sænke-borde, adgang til fitness og sundhedsforsikring. 

Men hvordan står det til med indeklimaet?

Joseph Allen, lektor ved Harvard T.H. Chan School of Public Health, peger blandt andre indeklimaforskere på, at vi alt for længe har ignoreret indeklimaets betydning for vores trivsel. 

Men nu begynder vi så småt at puste nyt liv i indeklimaet som en af de vigtigste brikker for vores sundhed, indlæring og præstationsevne

I en artikel i Weekendavisen udtaler han: 

“For første gang tror jeg, at mange mennesker indser, at den måde vi designer og driver vores bygninger på – vores hjem, vores skoler, vores kontorer – har en massiv indvirkning på vores helbred. Det er et paradigmeskift og muligvis en af de største muligheder for at forbedre folkesundheden i dette århundrede.” 

Det betyder et dårligt indeklima for din sundhed 

Et dårligt indeklima på arbejdspladsen, hvor du bruger mange timer af din dag, kan ifølge Sundhedsstyrelsen være dårligt nyt for din sundhed. 

Det kan give dig en række gener og sygdom, hvis du hver dag arbejder i et dårligt indeklima. 

Symptomerne kan spænde fra milde til svære: 

 • Hovedpine
 • Irritation af øjne og slimhinder
 • Kvalme 
 • Træthed
 • Astma
 • Allergiske reaktioner 

Ifølge danske studier stiger problemerne særligt i storrumskontorer. 

Et dårligt indeklima på kontoret kan i svære tilfælde betyde, at en medarbejder er nødt til at stoppe på arbejdspladsen for at passe på sit helbred. 

Arbejdsmiljø og indeklima: Hvad er et godt indeklima på kontoret?

Et godt indeklima på kontoret er ikke bare afgørende for din trivsel, men også for både din evne og lyst til at arbejde. 

Indeklimaet bliver blandt andet påvirket af: 

 • Træk og temperatur 
 • Luft (ventilation, forurening, antal mennesker mv.) 
 • Luftfugtighed 
 • Rengøring
 • Lys (dagslys og kunstigt lys) 
 • Lyd

Ifølge Joseph Allen (ansvarlig for Harvard's Healthy Buildings Program) er der meget at hente både for helbred og produktivitet, hvis disse forhold er optimale på arbejdspladsen. 

Scoren i kognitive tests stiger 101 %, viser studier fra Harvard. 

Temperatur og træk 

Ifølge Arbejdstilsynet har et godt indeklima på kontor en temperatur på 20-22 °C. Arbejder du på en arbejdsplads med stillesiddende arbejde eller normale arbejdsforhold, må temperaturen ikke overstige 25 °C. 

Ofte opstår indeklimagener dog allerede, hvis temperaturen når 23 °C. 

Lave temperaturer på 19 °C og derunder har også en negativ konsekvens – ikke bare for indeklimaet, men også din præstationsevne

Luftkvalitet 

Luftkvaliteten på et kontor afhænger af en række forhold:

 • CO2-niveau
 • Støv
 • Luftfugtighed
 • Afgasning 

For at skabe et godt indeklima på kontoret er det særligt vigtigt at sørge for, at CO2-niveauet ikke bliver for højt. 

“CO2 er den mest anvendte indikator på dårlig luftkvalitet i rum, hvor den største forureningskilde er personbelastningen (mennesker).” Det forklarer indeklimaekspert Nanna Sørensen. 

Vi mennesker udånder CO2 – og når vi er flere mennesker samlet over længere tid som på et kontor, vil luftkvaliteten dale. 

Der er også andre forurenende forhold, som bl.a. afgasning fra møbler og støv i luften, men ofte er det os selv, der er den dårlige luftkvalitets største synder.

Luftfugtighed 

Den rette luftfugtighed er også afgørende for et godt indeklima. 

Luftfugtigheden må hverken være for høj eller lav. Det afhænger af sæson – for om sommeren er luftens fugtighed naturligt højere, og omvendt om vinteren. 

Rengøring 

Uanset hvor vi befinder os, vil der hvirvle støv rundt i luften. Det gælder også på arbejdspladsen, hvor luften blandt andet kan være fyldt med pollen, mikroorganismer og papirstøv. 

Det stiller krav til god rengøring på kontoret – og både metoden og hyppigheden af rengøringen skal passe til lokalerne. 

Det er altid en god idé at bruge miljøvenlige rengøringsmidler fri for klor, parfume og andre stoffer, der kan øge risikoen for allergi. 

Lys

Også lyset på arbejdspladsen har betydning for indeklimaet. Arbejdstilsynet fremhæver tilstrækkeligt (behageligt) lys til arbejdet som en vigtig faktor for det gode indeklima. 

Der vil oftest være tilstrækkeligt med dagslys, hvis vinduesarealet ved sidelys svarer til mindst 10 % af gulvarealet, eller hvis ovenlys er på mindst 7 %

Samtidig skal der være udsyn fra vinduer. 

Lyd

Et godt indeklima på kontoret afhænger også af de rette lydforhold. Det betyder, at der skal være en god akustik på arbejdspladsen. 

Det kræver god lyddæmpning, og at der ikke er støjgener – eksempelvis fra gaden eller fra udstyr. 

Er der hårde gulve, lofter eller vægge på din arbejdsplads? Så kan det skabe store lydgener, særligt hvis I er mange samlet. 

Med blandt andet akustikplader kan støjgenerne relativt nemt dæmpes. 

Sådan skaber du et godt indeklima på kontoret 

Hvad skal du så gøre for at få det bedste indeklima på kontoret, så alle medarbejdere trives og yder optimalt? 

Det er simpelt: Udluftning. 

Ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen er det den bedste vej til en sund luftkvalitet og dermed et godt indeklima. 

De anbefaler gennemtræk 3 gange om dagen i 5-10 minutter. Men på et kontor med potentielt mange mennesker kan det være svært at vide, hvornår luften er ny og frisk. 

Det hjælper Birdie dig heldigvis med. 

Når CO2-niveauet bliver for højt og luftkvaliteten dårlig, mister den pusten og falder død om. 

Det er et klart pip om, at vinduerne skal op på vid gab og ny luft strømme ind. Når luftkvaliteten igen er god, flyver Birdie tilbage til livet. 

På den måde kan du og dine kolleger altid sikre de bedste forudsætninger for et godt indeklima. 

Derfor er Birdie (også) en god kontor-fugl 

Der er flere andre gode grunde til at lade Birdie flyve ind på jeres kontor og hjælpe med at forbedre indeklimaet:

 • Koncentrationen og produktiviteten øges
 • Sundhed og trivsel forbedres
 • Indtjeningen stiger med friske medarbejdere
 • I får et indeklimavenligt kontor-kæledyr 

Andre strategier til forbedring af indeklimaet:

 • Temperaturkontrol og betydningen af ergonomiske forhold
 • Vigtigheden af naturligt lys og ergonomisk belysning
 • Støjreduktion og akustiske løsninger
 • Planter til forbedring af indeklimaet

  Andre læste også

  Humidity is crucial for a healthy indoor climate: Here's how to improve it